Brak obsługi JavaScript

Państwa przeglądarka ma wyłączoną obsługę Java Scriptu bądź go nie obsługuje.

Część funkcjonalności serwisu nie będzie dla Państwa dostępna.

Zalecamy włączenie obsługi Java Scriptu bądź zainstalownie innej przegląrki np.: Fire Fox-a

Za utrudnienia przepraszamy.

Dokumenty do pobrania:

Poradnik dla Beneficjentów

Instrukcja wypełniania umowy o staż

Certyfikat (wzór)

Certyfikat (wzór w języku angielskim)

Umowa finansowa:

Warunki ogólne Umowy

Załączniki do Umowy finansowej:

1. Wniosek o dofinansowanie

2. Formularze raportu końcowego i cząstkowego (w systemie Mobility Tool)

3. Wzór umowy dla uczestników:

- wzór Umowy o Staż (załączniki: Porozumienie o Programie Stażu i Karta Jakości Stażu, Warunki ogólne, Oświadczenie uczestnika projektu)

- wzór Umowy o Staż (wersja w języku angielskim)

- wzór Porozumienia o Programie Stażu (załącznik do Umowy o Staż)

4. Formularz raportu uczestnika

5. Karta Jakości Staży (załącznik do Umowy o Staż)

6. Wysokość i zasady kalkulacji dofinansowania

7. Formularz kontraktowy (wyciąg) wraz z zatwierdzonym budżetem

8.Wzór potwierdzenia otrzymanych środków finansowych

9. Przewodnik po Programie "Uczenie się przez całe życie" 2012

10. Oświadczenie Beneficjenta Umowy odnośnie zapobiegania dyskryminacji i równego traktowania uczestników staży

Dokumenty do pobrania:

  Wniosek o Aneks
  Formularz kontraktowy 2012
  Wytyczne dot. oznaczania projektów w ramach POKL
   

Raport końcowy:

Lista załączników do raportów końcowych

 

Lista kodów do raportów

 

Lista dowodów księgowych do raportów końcowych

 

Wytyczne do raportów końcowych z dn. 13.08.2013 r.


 

Prezentacje ze szkolenia do pobrania Konkurs 2012:

Statystyki                                                    

 

Umowa finansowa

 

System dokumentów OnLine FRSE

Zarządzanie projektami IVT

 

Sprawozdawczość

 

Zarządzanie finansami

 
Europass                     
 • W razie pytań

  Kontakt

  Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji FRSE
  ul. Mokotowska 43; 00-551 Warszawa
  Tel.:  +48/22 46 31 670
  E-mail : pokl.staze@frse.org.pl

  ZESPÓŁ MERYTORYCZNY

  Koordynator: Emilia Halemba
  Tel.:  +48/22 46 31 671
  ehalemba@frse.org.pl

  Wojciech Zawadzki
  Tel.: 
  +48/22 46 31 672
  wzawadzki@frse.org.pl

  Agata Kłopotowska
  Tel.:  +48/22 46 31 673
  aklopotowska@frse.org.pl

  Dagmara Gołdzińska
  Tel.:  +48/22 46 31 674

  dgoldzinska@frse.org.pl

  Patrycja Makowska
  Tel.:  +48/22 46 31 675
  pmakowska@frse.org.pl

  Patrycja Szczypska
  Tel.:  +48/22 46 31 691
  pszczypska@frse.org.pl

  Agata Rogozik
  Tel.:  +48/22 46 31 667
  arogozik@frse.org.pl

  ZESPÓŁ ROZLICZEŃ FINANSOWYCH

  Koordynator: Małgorzata Sztarbała
  Tel.:  +48/22 46 31 134
  

  Małgorzata Lipska
  Tel.:  +48/22 46 31 143
  

  Adam Wierzchowski
  Tel.:  +48/22 46 31 149