Brak obsługi JavaScript

Państwa przeglądarka ma wyłączoną obsługę Java Scriptu bądź go nie obsługuje.

Część funkcjonalności serwisu nie będzie dla Państwa dostępna.

Zalecamy włączenie obsługi Java Scriptu bądź zainstalownie innej przegląrki np.: Fire Fox-a

Za utrudnienia przepraszamy.

Podsumowanie projektu

Projekt został zrealizowany przez FRSE w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.4 Otwartość systemu oświaty w kontekście uczenia się przez całe życie, Poddziałanie 3.4.2 Upowszechnienie uczenia się przez całe życie.

Głównym celem projektu było zwiększenie mobilności osób kształcących się i szkolących zawodowo na europejskim rynku pracy poprzez dofinansowanie projektów mobilności z list rezerwowych programu LdV z konkursu 2012 i 2013 do 2015 r.

Dofinansowanie projektu: 150 824 321,95 zł.

Okres realizacji: od 14 maja 2012 roku do 31 sierpnia 2015 roku

Osiągnięte wskaźniki:

Nazwa wskaźnika

Wartość docelowa wskaźnika

Wartość wskaźnika osiągniętego

Stopień realizacji wskaźnika

Liczba osób kształcących się i szkolących zawodowo, które otrzymały wsparcie w postaci staży i praktyk zawodowych w ramach projektu

12 300 14 530 118,12%

% wniosków, które otrzymały dofinansowanie do 2015 w stosunku do roku bazowego 2011

70% 82,7% 118,14%

Liczba osób kształcących się i szkolących zawodowo, które podniosły swoje kwalifikacje i wzmocniły zdolność do zatrudnienia porzez udział w zagraniczych stażach

12 300 14 399 117,07%

Początkowo zakładano dofinansowanie 370 projektów, co umożliwiłoby objęcie wsparciem w postaci staży i praktyk zagranicznych 10 000 osób. W wyniku pozytywnych efektów zwiększono liczbę osób do 12 300 i projektów do 500. Ostatecznie udało objąć się wparciem aż 14 530 osób i dofinansować 526 projektów.Projekt w województwach


Mapa Polski EFS01 liczba projektow kolor_tylko mapa

Mapa 1. Liczba zrealizowanych projektów w podziale na województwa (dane łączne za konkurs 2012 i 2013).
Mapa Polski EFS01 liczba uczestnikow kolor_tylko mapa

 Mapa 2. Liczba uczestników w podziale na województwa (dane łączne za konkurs 2012 i 2013). 


Mapa Polski EFS01 alokacja srodkow kolor_tylko mapa

Mapa 3. Wartość zrealizowanych projektów w podziale na województwa (dane łączne za konkurs 2012 i 2013).Wypowiedzi uczestników

Projekt Energia odnawialna w budownictwie - uczymy się od Europy
ESF01- 2013-1-PL1-LEO01-37364

Podniosłam swoje kwalifikacje zawodowe- zdobyłam nowe umiejętności (lutowanie miękkie, projektowanie instalacji fotowoltaicznej i instalacji z kolektorami słonecznej, obliczanie mocy ogniw słonecznych, obliczanie zapotrzebowania ilości ciepła dla osoby, rodziny, budynku). Oprócz tego poszerzyłam swoją wiedzę na temat energetyki słonecznej. Zdobyłam większą wiedzę na temat kultury obcego kraju- Niemiec. Poznałam nowych ludzi, stałam się bardziej otwarta na nowe znajomości i inną kulturę. Jestem też bardziej samodzielna. Poprawiłam swoją umiejętność komunikowania się w języku obcym- niemiecki i angielski. (Karolina Frymus, technik elektryk, uczennica w Zespole Szkół Technicznych w Częstochowie)


Projekt Śródziemnomorskie smaki – praktyki zawodowe w turystycznym sercu Włoch
ESF01-2013-1-PL1-LEO01-38489

Staż dał wielkie szanse na przyszłość w zawodzie, w którym się uczę. Dzięki certyfikatom i referencjom łatwiej będzie mi znaleźć dobrą pracę. Nauczyłam się nowych technik przygotowywania dań oraz obsługi różnych urządzeń gastronomicznych. Zdobyłam duże doświadczenie w codziennej pracy. Osobiście stałam się bardziej tolerancyjna i otwarta na ludzi i inne kultury. (Dominika Żurek, technik żywienia i usług gastronomicznych, uczennica w Zespole Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Bytomiu)


Projekt Staże elektroników
ESF01-2013-1-PL1-LEO01-37105

Zachęcam do świadomego podjęcia decyzji o uczestnictwie, ponieważ jest to duże wyzwanie, które wymaga dyscypliny, samozaparcia, odwagi i chęci poznania. Jednocześnie daje bardzo duże korzyści, wyposaża uczestników w ogromne doświadczenie. Polecam uczestnictwo w zajęciach przygotowujących, ponieważ w pełni przygotowują do wyjazdu (Kacper Janiszewski, technik elektronik, uczeń w Zespole Szkół Nr 9 im. Romualda Traugutta w Koszalinie)

 

Projekt Otwartość, elastyczność i współpraca uczniów Wojewódzkiego Zespołu Szkół Policealnych Nr 2 w Gdańsku na rynku europejskim,
ESF01-2013-1-PL1-ESF01-37258

Po odbyciu stażu mogę z całą pewnością zachęcić innych uczniów, by w miarę możliwości korzystali
z ofert staży zagranicznych dofinansowanych z funduszy unijnych. Dzięki takim wyjazdom można nie tylko poznać kulturę i zwyczaje innych krajów, ale także zdobyć nowe doświadczenia i poznać nowe metody pracy w wyuczonym zawodzie. Wyjazd na staż za granicę pozwala na otwarcie się i pokonanie własnych lęków i barier. Jest też doskonałą okazją do pogłębienia dotychczasowej wiedzy i umiejętności w zakresie posługiwania się językami obcymi. Staż zagraniczny to także doskonała okazja do wzmocnienia wiary we własne możliwości i zwiększenia poczucia pewności siebie. (
Monika Jerzak, technik masażysta, uczennica w Wojewódzkim Zespole Szkół Policealnych Nr 2 w Gdańsku)

 

Zachęcamy do zapoznania się z pełną wersją  Podsumowania projektu Staże i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących zawodowo
 

 • W razie pytań

  Kontakt

  Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE)
  ul. Mokotowska 43; 00-551 Warszawa
  Tel.:  +48/22 46 31 670
  E-mail : pokl.staze@frse.org.pl