Brak obsługi JavaScript

Państwa przeglądarka ma wyłączoną obsługę Java Scriptu bądź go nie obsługuje.

Część funkcjonalności serwisu nie będzie dla Państwa dostępna.

Zalecamy włączenie obsługi Java Scriptu bądź zainstalownie innej przegląrki np.: Fire Fox-a

Za utrudnienia przepraszamy.

O projekcie

Projekt systemowy "Staże i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących zawodowo" był realizowany od 14 maja 2012 do 31 sierpnia 2015 w obszarze edukacji w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki,  Priorytet III – Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.4 – Otwartość systemu oświaty w kontekście uczenia się przez całe życie, Poddziałanie 3.4.2 – Upowszechnienie uczenia się przez całe życie

Celem głównym projektu było zwiększenie mobilności osób kształcących się i szkolących zawodowo na europejskim rynku pracy poprzez dofinansowanie projektów mobilności programu LdV z list rezerwowych akcji IVT (Placements for People in Initial Vocational Training) konkursu 2012 i 2013 do sierpnia 2015 roku:

Lista projektów zatwierdzonych do realizacji - Konkurs 2012

Lista projektów zatwierdzonych do realizacji - Konkurs 2013

Dofinansowanie otrzymało łącznie 526 projektów (konkurs 2012 - 239  projektów, konkurs 2013 - 287 projektów). Na staż lub praktykę zagraniczną wyjechało łącznie 14 530 osób w tym 6 890 kobiet i 7 640 mężczyzn.

Celem szczegółowym było zwiększenie dostępności szkół/instytucji organizujących zagraniczne staże i praktyki zawodowe dla osób kształcących się i szkolących zawodowo do 2015 roku

Ważnym efektem projektu było przede wszystkim dowartościowanie praktycznego wymiaru uczenia się (jakim są staże i praktyki zagraniczne), zwiększenie mobilności młodych osób na europejskim rynku pracy, poprawa wizerunku kształcenia i szkolenia zawodowego oraz zwiększenie szans na zatrudnienie młodzieży.

Cele projektów praktyk i staży zawodowych (IVT)

Wsparcie uczestników działań szkoleniowych w zdobywaniu i wykorzystywaniu wiedzy, umiejętności i kwalifikacji w nowym środowisku zawodowym, aby ułatwiać im dalszy rozwój osobisty.

Umożliwienie uczestnikom poznania środowiska zawodowego, organizacji i kultury pracy w innym kraju, zachęcanie do otwartości i współpracy, wspieranie zdolności adaptacyjnych oraz uwrażliwienie na różnice mentalne i kulturowe.

Staże zagraniczne były realizowane zarówno w centrach szkolenia zawodowego, jak i w firmach prywatnych. Realizowane mobilności charakteryzowały się szeroką tematyką od gastronomii i hotelarstwa po mechanikę, robotykę i odnawialne źródła energii. 

Podsumowanie realizacji projektu Staże i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących zawodowo

Zapraszamy do zapoznania się z krótkimi opisami projektów

 • W razie pytań

  Kontakt

  Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE)
  ul. Mokotowska 43; 00-551 Warszawa
  Tel.:  +48/22 46 31 670
  E-mail : pokl.staze@frse.org.pl