Brak obsługi JavaScript

Państwa przeglądarka ma wyłączoną obsługę Java Scriptu bądź go nie obsługuje.

Część funkcjonalności serwisu nie będzie dla Państwa dostępna.

Zalecamy włączenie obsługi Java Scriptu bądź zainstalownie innej przegląrki np.: Fire Fox-a

Za utrudnienia przepraszamy.

Staże i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących zawodowo

 O Fundacji

Fundacja Rozowju Systemu Edukacji (FRSE) jest jedyną w Polsce instytucją z tak ogromnym doświadczeniem w zarządzaniu kilkunastoma edukacyjnymi programami europejskimi. W latach 2007-2013 koordynowała w Polsce programy „Młodzież w działaniu” oraz „Uczenie się przez całe życie” (Erasmus, Leonardo da Vinci, Comenius i Grundtvig). Wiarygodność Fundacji przełożyła się na zaufanie, jakim ją obdarzono, powierzając jej funkcję Narodowej Agencji Programu Erasmus+ na lata 2014-2020.

W ramach programu "Ucznie się przez całe życie" - Leonardo da Vinci (LdV) dofinansowanie mogły uzyskać m.in. projekty mobilności polegające na organizowaniu wyjazdów zagranicznych dla uczniów, pracowników, absolwentów i bezrobotnych, a także szkoleniowców.

Celem wyjazdów było szkolenie i zdobywanie praktycznego doświadczenia zawodowego (praktyki i staże zagraniczne - IVT) bądź poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego (wymiany doświadczeń - VETPRO).

Ze względu na duże zainteresowanie instytucji taką formą doskonalenie zawodowego, a także na ograniczone środki finansowe, nie wszystkie projekty miały możliwość dofinansowania. Skłoniło to FRSE do pozyskania dodatkowych środków na ten cel z Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki - ESF POKL. Efektem tych działań był projekt systemowy "Staże i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących zawodowo". 

 • W razie pytań

  Kontakt

  Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE)
  ul. Mokotowska 43; 00-551 Warszawa
  Tel.:  +48/22 46 31 670
  E-mail : pokl.staze@frse.org.pl