Brak obsługi JavaScript

Państwa przeglądarka ma wyłączoną obsługę Java Scriptu bądź go nie obsługuje.

Część funkcjonalności serwisu nie będzie dla Państwa dostępna.

Zalecamy włączenie obsługi Java Scriptu bądź zainstalownie innej przegląrki np.: Fire Fox-a

Za utrudnienia przepraszamy.

Staże i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących zawodowo

Projekt systemowy "Staże i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących zawodowo" jest realizowany w obszarze edukacji w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki,  Priorytet III – Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.4 – Otwartość systemu oświaty w kontekście uczenia się przez całe życie, Poddziałanie 3.4.2 – Upowszechnienie uczenia się przez całe życie

Cel główny projektu to zwiększenie mobilności 12300 osób kształcących się i szkolących zawodowo na europejskim rynku pracy poprzez dofinansowanie  500 projektów mobilności programu LdV z list rezerwowych akcji IVT (Placements for People in Initial Vocational Training) konkursu 2012 i 2013 do sierpnia 2015 roku.

Celem szczegółowym jest zwiększenie dostępności szkół/instytucji organizujących zagraniczne staże i praktyki zawodowe dla osób kształcących się i szkolących zawodowo do 2015 roku.

Oczekiwane efekty to przede wszystkim:dowartościowanie praktycznego wymiaru uczenia się (jakim są staże i praktyki zagraniczne); zwiększenie mobilności młodych osób na europejskim rynku pracy;poprawa wizerunku kształcenia i szkolenia zawodowego oraz zwiększenie szans na zatrudnienie młodzieży.

Cele projektów praktyk i staży zawodowych (IVT)

Wspieranie uczestników działań szkoleniowych w zdobywaniu i wykorzystywaniu wiedzy, umiejętności i kwalifikacji w nowym środowisku zawodowym, aby ułatwiać im dalszy rozwój osobisty.

Umożliwienie uczestnikom poznania środowiska zawodowego, organizacji i kultury pracy w innym kraju, zachęcanie do otwartości i współpracy, wspieranie zdolności adaptacyjnych oraz uwrażliwienie na różnice mentalne i kulturowe.

Korzyści dla uczestników projektów

•zdobycie doświadczenia praktycznego i nowych umiejętności (certyfikaty);

•nauka języków obcych, w szczególności w zakresie słownictwa specjalistycznego;

•zwiększenie otwartości i mobilności;

•zwiększenie szans na rynku pracy;

•świadomość konieczności dalszego kształcenia;

•doskonalenie kompetencji międzykulturowych, informatycznych, matematycznych, przedsiębiorczych;

•rozwijanie umiejętności pracy w grupie,  rozwiązywania problemów, kreatywności, podejmowania ryzyka i odpowiedzialności

 • W razie pytań

  Kontakt

  Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji FRSE
  ul. Mokotowska 43; 00-551 Warszawa
  Tel.:  +48/22 46 31 670
  E-mail : pokl.staze@frse.org.pl

  ZESPÓŁ MERYTORYCZNY

  Koordynator: Emilia Halemba
  Tel.:  +48/22 46 31 671
  ehalemba@frse.org.pl

  Wojciech Zawadzki
  Tel.: 
  +48/22 46 31 672
  wzawadzki@frse.org.pl

  Agata Kłopotowska
  Tel.:  +48/22 46 31 673
  aklopotowska@frse.org.pl

  Dagmara Gołdzińska
  Tel.:  +48/22 46 31 674

  dgoldzinska@frse.org.pl

  Patrycja Makowska
  Tel.:  +48/22 46 31 675
  pmakowska@frse.org.pl

  Patrycja Szczypska
  Tel.:  +48/22 46 31 691
  pszczypska@frse.org.pl

  Agata Rogozik
  Tel.:  +48/22 46 31 667
  arogozik@frse.org.pl

  ZESPÓŁ ROZLICZEŃ FINANSOWYCH

  Koordynator: Małgorzata Sztarbała
  Tel.:  +48/22 46 31 134
  

  Małgorzata Lipska
  Tel.:  +48/22 46 31 143
  

  Adam Wierzchowski
  Tel.:  +48/22 46 31 149