Brak obsługi JavaScript

Państwa przeglądarka ma wyłączoną obsługę Java Scriptu bądź go nie obsługuje.

Część funkcjonalności serwisu nie będzie dla Państwa dostępna.

Zalecamy włączenie obsługi Java Scriptu bądź zainstalownie innej przegląrki np.: Fire Fox-a

Za utrudnienia przepraszamy.

19 czerwca 2015 r.

19 czerwca 2015 r. w sali konferencyjnej hotelu Novotel przy ulicy Marszałkowskiej 94/98 w Warszawie odbyła się konferencja podsumowująca realizację projektów systemowych administrowanych w latach 2012-2015 przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji „Zagraniczna mobilność nauczycieli i uczniów kluczem do podniesienia jakości w edukacji.”, materiały pokonferencyjne dostepne są tutaj Zapraszamy również do zapoznania się z publikacją podsumowującą link

23 maja 2014

Zapraszamy na kolejne szkolenie z zarządzania dla beneficjentów realizujących projekty POKL "Zagraniczna mobilność szkolnej kadry edukacyjnej w ramach projektów instytucjonalnych"

23 maja 2014r. w godzinach 10.30-17.00 odbędzie się kolejne szkolenie dla beneficjentów, którzy realizują projekty POKL "Mobilność instytucjonalna". Miejsce szkolenia: Biblioteka Publiczna m. st. Warszawy, ul. Koszykowa 26/28

Szkolenie przybierze formę warsztatów oraz wykładów prowadzonych przez członków zespołu projektu ESF03 i pracowników FRSE. Część warsztatowa dotyczyć będzie tworzenia dokumentów Europass oraz raportowania w systemie Mobility Tool, kolejna część szkolenia będzie dotyczyć zarządzania projektami, ewaluacji, upowszechniania i wdrażania rezultatów projektów, zarządzania finansami, oferty programu Erasmus +.

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z programem szkolenia.

Program szkolenia 23 maja 2014r.

Rejestracja na szkolenie


14 kwietnia 2014r.

Szkolenie dla beneficjentów realizujących projekty POKL "Zagraniczna mobilność szkolnej kadry edukacyjnej w ramach projektów instytucjonalnych"

Już 14 kwietnia 2014r. w godzinach 10.30-17.00 odbędzie się szkolenie dla beneficjentów, którzy realizują projekty POKL "Mobilność instytucjonalna". Miejscem szkolenia: Biblioteka Publiczna m. st. Warszawy, ul. Kosztykowa 26/28.Szkolenie przybierze formę warszatatów oraz wykładów prowadzonych przez członków zespołu projektu ESF03 i pracowników FRSE. Cześć warszatatowa dotyczyć będzie tworzenia dokumentów Europass oraz raportowania w systemie Mobility Tool, kolejana część szkolenia będzie dotyczyć zarządznia projektami, ewaluacji, upowszechniania i wdrażania rezultatów projektów, zarządzania finansami, oferty programu Erasmus +. Serdecznie zapraszmy do zapoznania się z programem szkolenia.
Prezentacje ze szkoleń znajdą Państwo w zakładce Dokumenty.
Program szkolenia 14.04.2014r.


"Dzień otwarty" dla przyszłych beneficjentów projektu VETPRO_COM

11 października w godzinach 9-11 organizujemy w siedzibie FRSE "Dzień otwarty" dla wszystkich zainteresowanych złożeniem wniosków o dofinansowanie w ramach projektu VETPRO_COM. Zapraszamy na indywidualne konsultacje wszystkie osoby, które mają wątpliwości związane z wypełnieniem formularza aplikacyjnego.Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres e-mail: mfranaszek@frse.org.pl do dnia 9 października 2013.
Rejestracja


Warsztaty dla wnioskodawców

W październiku odbędą się warsztaty dla wnioskodawców naszego projektu systemowego, realizowane pod nazwą: Jak przygotować wysokiej jakości wniosek  w projekcie: „Zagraniczna mobilność szkolnej kadry edukacyjnej w ramach projektów instytucjonalnych”.Miejsce: siedziba Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji – Warszawa, ul. Mokotowska 43.

Spotkania warsztatowe odbędą się:
3 października 2013 w godzinach 11.00 – 14.00
LINK DO REJESTRACJI:
 https://ankiety.frse.org.pl/surveys/built/1159
10 października 2013 w godzinach 11.00 – 14.00
LINK DO REJESTRACJI:
 https://ankiety.frse.org.pl/surveys/built/1160
Liczba  uczestników każdego warsztatu ograniczona do 20 osób.Uczestnictwo potwierdzone będzie mailowo 3 dni przed warsztatami.


"Dni otwarte" dla przyszłych beneficjentów projektu VETPRO_COM

20 i 24 czerwca organizujemy w siedzibie FRSE "Dni otwarte" dla wszystkich zainteresowanych złożeniem wniosków o dofinansowanie w ramach projektu VETPRO_COM. Zapraszamy na indywidualne konsultacje wszystkie osoby, które mają wątpliwości związane z wypełnieniem formularza aplikacyjnego. Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres e-mail: mfranaszek@frse.org.pl do dnia 18 czerwca 2013.


Warsztaty dla przyszłych beneficjentów

W maju i w czerwcu odbędą się warsztaty dla przyszłych beneficjentów naszego projektu systemowego, realizowane pod nazwą: Jak przygotować wysokiej jakości wniosek  w projekcie: „Zagraniczna mobilność szkolnej kadry edukacyjnej w ramach projektów instytucjonalnych”. Miejsce: siedziba Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji – Warszawa, ul. Mokotowska 43.

Spotkania warsztatowe odbędą się:
27 maja 2013 w godzinach 10.00 – 13.00
LINK DO REJESTRACJI:
http://www.pokl.frse.org.pl/register/5/lang:pl/rc:conferences/ra:edit/rid:6/me:rejestracje-tabs 
10 czerwca 2013 w godzinach 11.00 – 14.00
LINK DO REJESTRACJI:
http://www.pokl.frse.org.pl/register/6/lang:pl/rc:conferences/ra:edit/rid:6/me:rejestracje-tabs
Liczba  uczestników każdego warsztatu ograniczona do 20 osób. Uczestnictwo potwierdzone będzie mailowo 2 dni przed warsztatami.


26 kwietnia 2013

26.04.2013 w siedzibie Wojewódzkiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Dąbrowskiego 13 odbyło się seminarium pn. Zagraniczna mobilność szkolnej kadry edukacyjnej w ramach projektów instytucjonalnych – projekty realizowane na zasadach programu „Uczenie się przez całe życie”.Seminarium otworzył dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Piotrkowie Trybunalskim – Dariusz Magacz.Na seminarium zostały zaprezentowane dwa projekty systemowe, realizowane przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji. Anna Dębska i Monika Franaszek przedstawiły zasady uczestnictwa i wnioskowania w projekcie „Zagraniczna mobilność szkolnej kadry edukacyjnej w ramach projektów instytucjonalnych. Lucjan Chilmon zaprezentował projekt systemowy „Zagraniczna mobilność szkolnej kadry edukacyjnej w ramach projektów indywidualnych”.Jako przykłady dobrych praktyk pokazano także prezentacje dotyczące przebiegu udziału w szkoleniu w Cambridge (Anna Rosińska) oraz doświadczeń wyniesionych ze współpracy międzynarodowej (Ewa Grzesiak).Wicedyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Piotrkowie Trybunalskim, Witold Stawski zaprezentował działania WODN w zakresie zagranicznych form doskonalenia nauczycieli.
Program spotkania
Zdjęcia z seminarium


25 kwietnia 2013

W dniu 25.04.2013 w budynku Biblioteki Publicznej m.st. Warszawy przy ul. Koszykowej 26/28 w Warszawie dbyło się spotkanie z ekspertami oceniającymi wnioski w projekcie systemowym „Zagraniczna mobilność szkolnej kadry edukacyjnej w ramach projektów instytucjonalnych”.
Program spotkania


19 kwietnia 2013

Spotkanie informacyjne na temat projektu systemowego Zagraniczna mobilność szkolnej kadry edukacyjnej w ramach projektów instytucjonalnych” w Łowiczu

W dniu 19 kwietnia 2013 r.  w Zespole Kolegiów Nauczycielskich w Łowiczu (ul. Stanisławskiego 31) odbyło się spotkanie informacyjne poświęcone projektowi systemowemu Zagraniczna mobilność szkolnej kadry edukacyjnej w ramach projektów instytucjonalnych”, finansowanemu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.  Organizatorami spotkania byli: Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji – realizator projektu oraz Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Skierniewicach.

Uczestnicy spotkania zapoznali się z celami projektu systemowego oraz zasadami udziału i wnioskowania  o dofinansowanie w jego ramach. Szczególnie dużo miejsca poświęcono zasadom tworzenia projektu oraz przygotowania dobrego wniosku. Bardzo cenna była również możliwość wysłuchania prezentacji na temat doświadczeń instytucji, która z sukcesem zrealizuje projekty dotyczące mobilności międzynarodowej.  Ponadto, w oparciu o doświadczenia programu „Uczenie się przez całe życie”,  omówione zostały zagadnienie podnoszenia jakości w edukacji . Przewidziana została również prezentacja dotycząca nowej roli placówek doskonalenia.

Na spotkanie zapraszeni zostali przedstawiciele placówek kształcenia i doskonalenia nauczycieli,  dyrektorzy i nauczyciele przedszkoli, szkół i placówek oświatowych, doradcy  zawodowi i metodyczni, przedstawiciele organów prowadzących szkoły i placówki oświatowe, szkół wyższych, stowarzyszeń  i organizacji nauczycielskich oraz innych instytucji szkoleniowych.
Program spotkania
Zdjęcia ze spotkania


9 kwietnia 2013

W dniu 9 kwietnia 2013 roku odbyła się w Łodzi uroczystość wręczenia nagród w II Wojewódzkim Konkursie Języka Angielskiego i Niemieckiego dla szkół ponadgimnazjalnych Województwa Łódzkiego w roku szkolnym 2012/13. Zaproszeni goście to m.in. dyrektorzy szkół ponadgimnazjalnych biorących udział w Konkursie, uczniowie i nauczyciele oraz władze samorządowe, m.in. Prezydent Miasta Sieradza, Burmistrz Miasta Łowicza. Przedstawiciel Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji zachęcili do składania wniosków w ramach projektu : „Zagraniczna mobilność szkolnej kadry edukacyjnej w ramach projektów instytucjonalnych" prezentacją na temat ogólnych warunków uczestnictwa. Przewidziane są także indywidualne konsultacje.


19 marca 2013r. Konferencja informacyjna w Chełmie

19 marca w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie odbyła się konferencja pt. „Edukacja ustawiczna kadry pedagogicznej kluczem do sukcesu uczniów” (w oparciu o projekt systemowy „Zagraniczna mobilność szkolnej kadry edukacyjnej w ramach projektów instytucjonalnych” finansowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki). Wydarzenie to było współorganizowane przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie we współpracy z  Kuratorium Oświaty w Lublinie i Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Chełmie. Spotkanie otworzyli Anna Dudek-Janiszewska – wicekurator oświaty w Lublinie, Arkadiusz Tofil – prorektor ds. rozwoju i współpracy z zagranicą Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie oraz Anna Kobierska – kierownik Delegatury Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Chełmie. Podczas konferencji pracownicy FRSE: Anna Dębska, Anna Pokrzywnicka i Tadeusz Wojciechowski opowiedzieli o szerokiej ofercie programowej Fundacji, zaprezentowali cele projektu systemowego „Zagraniczna mobilność szkolnej kadry edukacyjnej w ramach projektów instytucjonalnych” oraz zasady udziału i wnioskowania w projekcie. Omówili też zagadnienie standardu dobrej praktyki. Wicekurator Anna Dudek-Janiszewska opowiedziała o możliwościach kształcenia ustawicznego w oparciu o nowe przepisy prawa. Uczestnicy mieli też okazję zapoznać się z projektem Leonardo VETPRO zrealizowanym przez Izbę Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Lublinie, przedstawionym przez Teresę Komisarczuk, dyrektor Izby, jako przykład dobrej praktyki. Spotkanie zakończyło się sesją pytań i odpowiedzi na temat projektu systemowego „Zagraniczna mobilność szkolnej kadry edukacyjnej w ramach projektów instytucjonalnych”.
Program konferencji
Zdjęcia z konferencji


4 marca 2013

Ponad stu przedstawicieli instytucji edukacyjnych, dyrektorów szkół oraz nauczycieli z województwa małopolskiego wzięło udział w konferencji „Zagraniczna mobilność nauczycieli i uczniów kluczem do podniesienia jakości w edukacji”, która odbyła się 4 marca w Tarnowie. Głównym celem wydarzenia była promocja projektów systemowych POKL realizowanych przez FRSE. Konferencję otworzyli Urszula Augustyn - posłanka na Sejm RP i z-ca przewodniczącego sejmowej Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży, członek rady FRSE, Krystyna Latała - wiceprezydent Tarnowa oraz Tomasz Bratek - zastępca dyrektora generalnego FRSE. Podczas konferencji o potrzebie realizacji projektów mobilności w polskich szkołach przekonywali dr Jerzy Lackowski - dyrektor Studium Pedagogicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego i  dr Małgorzata Pamuła-Behrens - kierownik pracowni dydaktyki w Instytucie Neofilologii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie.Beata Stępień, dyrektor Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi w Raciborzu i  Ludwik Chruściel, dyrektor Zespołu Szkół Budowlanych z Tarnowa, zaprezentowali zrealizowane już projekty pokazując praktyczny aspekt szkoleniowych wyjazdów zagranicznych, a także korzyści, jakie te wyjazdy przynoszą dla nauczycieli i uczniów. Podczas konferencji pracownicy zespołów projektów systemowych realizowanych przez FRSE, przybliżyli cele i warunki uczestnictwa w projektach oraz odpowiadali na liczne pytania uczestników konferencji.
Relacja z konferencji na antenie Radia ESKA Tarnów: http://www.eskago.pl/radio/eska-tarnow
Program konferencji
Zdjęcia ze spotkania


4 marca 2013

4 marca 2013 w Kujawsko-Pomorskiej Szkole Wyższej w Bydgoszczy przy ul. Toruńskiej 55-57, odbyło się spotkanie informacyjne na temat projektu „Zagraniczna mobilność szkolnej kadry edukacyjnej w ramach projektów instytucjonalnych”, który jest realizowany przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji  jako projekt systemowy Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Spotkanie zostało zorganizowane we współpracy z Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy. Otworzyli je: wicewojewoda kujawsko-pomorski – Zbigniew Ostrowski oraz kujawsko-pomorski kurator oświaty – Anna Łukaszewska. Prezentację na temat podnoszenia jakości edukacji w nowych projektach systemowych skierowanych do nauczycieli z wykorzystaniem doświadczeń programów „Uczenie się przez całe życie” przedstawiła Anna Atłas, dyrektor  programu „Uczenie się przez całe życie” w Narodowej Agencji Programu. Projekty wspierające mobilność instytucjonalną i indywidualną nauczycieli i kadry zarządzającej w edukacji realizowane przez FRSE zostały zaprezentowane przez pracowników Fundacji: Monikę Franaszek i Michała Wieczorka. Przykład dobrej praktyki – projekt „Jak osiągnąć sukces zawodowy na europejskim rynku pracy” został zaprezentowany przez Elżbietę Flizikowską, zastępcę dyrektora Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Toruniu i Małgorzatę Sadłowską, nauczycielkę i jednocześnie koordynatorkę projektu. W spotkaniu uczestniczyło blisko 120 osób. Byli to przedstawiciele samorządów, dyrektorzy szkół, przedstawiciele kadry edukacyjnej województwa kujawsko-pomorskiego, a także nauczyciele ze szkół województw zachodniopomorskiego, mazowieckiego i wielkopolskiego.
Program spotkania
Zdjęcia ze spotkania


20 grudnia 2012

Spotkanie informacyjne w Warszawie na temat projektów mobilności VETPRO_COM, Ośrodek Rozwoju Edukacji (Al. Ujazdowskie 28, 00-478 Warszawa)

20 grudnia w Ośrodku Rozwoju Edukacji w Warszawie odbyło się spotkanie informacyjne dla przyszłych uczestników projektu „Zagraniczna mobilność szkolnej kadry edukacyjnej w ramach projektów instytucjonalnych”. Spotkanie otworzył Tomasz Bratek - Członek Zarządu FRSE, który przywitał uczestników spotkania i przedstawił informacje o trzech nowych projektach systemowych współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, wdrażanych przez FRSE. Następnie Anna Atłas - dyrektor programu Uczenie się przez całe życie przybliżyła uczestnikom możliwości, jakie niesie udział w nowym projekcie adresowanym głównie do nauczycieli, kadry edukacyjnej i studentów kierunków pedagogicznych.  Uczestnicy dowiedzieli się jakie są cele i warunki uczestnictwa w nowej akcji oraz jak przygotować i złożyć wniosek o dofinansowanie. Podczas spotkania zaprezentowany został również przykład projektu zrealizowanego z sukcesem w programie  Leonardo,  ponieważ na  projektach VETPRO wzorować będzie się nowa akcja. W spotkaniu uczestniczyło blisko 100 osób. Uczestnicy byli bardzo zainteresowani nowym typem projektów, czego dowód dali zadając mnóstwo pytań.
Zdjęcia ze spotkania
Program spotkania


13 grudnia 2012

Spotkanie informacyjne w Katowicach na temat projektów mobilności VETPRO_COM, organizowane we współpracy z Kuratorium Oświaty w Katowicach (budynek Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach, ul. Jagiellońska 25, w Sali Sejmu Śląskiego)

13 grudnia w Sali Sejmu Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach odbyło się spotkanie informacyjne dla przyszłych uczestników projektu „Zagraniczna mobilność szkolnej kadry edukacyjnej w ramach projektów instytucjonalnych”, zorganizowane wspólnie przez Kuratorium Oświaty w Katowicach i Fundację Rozwoju Systemu Edukacji. Spotkanie otworzył Stanisław Faber, Śląski Kurator Oświaty, witając uczestników spotkania. Następnie Tadeusz Wojciechowski (Zespół Upowszechniania i Wykorzystywania Rezultatów FRSE) przybliżył uczestnikom działalność FRSE, kładąc szczególny nacisk na projekty systemowe POKL realizowane przez Fundację. Opowiedział również o standardzie dobrej praktyki w projektach. Z kolejnych prezentacji przedstawionych przez Annę Dębską i Monikę Franaszek (FRSE) uczestnicy dowiedzieli się jakie są cele i warunki uczestnictwa w nowej akcji oraz jak przygotować i złożyć wniosek o dofinansowanie udziału w mobilności zagranicznej. Ponadto zaprezentowany został projekt Leonardo VETPRO uznany za przykład dobrej praktyki. Prezentacja ta była szczególnie cenna dla uczestników, gdyż to właśnie na projektach VETPRO wzoruje się nowa akcja. Spotkanie podsumowała Joanna Sobotnik (Śląskie Kuratorium Oświaty) zachęcając przedstawicieli szkół i instytucji z województwa śląskiego do korzystania z możliwości podnoszenia kwalifikacji poprzez udział w zagranicznych wyjazdach szkoleniowych.
W spotkaniu uczestniczyło ponad 130 osób.
Zdjęcia ze spotkania

Program spotkania

 • Koordynator: Anna Dębska
  adebska@frse.org.pl
  Anna Pokrzywnicka
  apokrzywnicka@frse.org.pl
  Monika Franaszek
  mfranaszek@frse.org.pl
  Agata Rogozik
  arogozik@frse.org.pl