Brak obsługi JavaScript

Państwa przeglądarka ma wyłączoną obsługę Java Scriptu bądź go nie obsługuje.

Część funkcjonalności serwisu nie będzie dla Państwa dostępna.

Zalecamy włączenie obsługi Java Scriptu bądź zainstalownie innej przegląrki np.: Fire Fox-a

Za utrudnienia przepraszamy.


Dokumenty do pobrania

- Formularz kontraktowy 2013 - III runda selekcyjna
- Instukcja wypełniania Ankiety Beneficjenta
- Wniosek o aneks do umowy
- Oświadczenie o uczestnictwie

- Wzór certyfikatu w języku polskim
- Wzór certyfikatu w języku angielskim


Rozliczenie projektów

- Uproszczona lista dowodów księgowych -opcjonalnie , przesyłana na osobne wezwanie FRSE
- Wytyczne do raportów końcowych w ramach PO-KL aktualne od 13 08 2013 - zawierają zasady rozliczania dofinansowania przyznanego przez FRSE
- Lista załaczników do raportów końcowych 2013


Umowa finansowa:

Warunki Ogólne Umowy


Załączniki do Umowy finansowej:

1. Wniosek o dofinansowanie
2. Formularz raportu końcowego (w systemie Mobility Tool)
3. Wzór umowy dla uczestników:
- wzór Umowy o Staż/Szkolenie (załączniki: Porozumienie o Programie Stażu/Szkolenia i Karta Jakości Stażu, Warunki ogólne, Oświadczenie uczestnika projektu)
- wzór Umowy o Staż/Szkolenie (wersja w języku angielskim)
4. Formularz raportu uczestnika
5. Karta Jakości Staży (załącznik do Umowy o Staż/Szkolenie) – dotyczy tylko staży
6. Wysokość i zasady kalkulacji dofinansowania
7. Formularz kontraktowy (wyciąg) wraz z zatwierdzonym budżetem
8.Wzór potwierdzenia otrzymanych środków finansowych
9. Przewodnik po Programie "Uczenie się przez całe życie" 2013
10. Oświadczenie Beneficjenta Umowy odnośnie zapobiegania dyskryminacji i równego traktowania uczestników staży/szkoleń


Prezentacje ze szkolenia dla beneficjentów realizujących projekty POKL "Mobilność instytucjonalna"

- Zarządzanie projektem mobilności instytucjonalnej z uwzględnieniem polityk horyzontalnych w projektach PO KL
- Ewaluacja w projekcie mobilności instytucjonalnej
- Upowszechnianie i wdrażanie rezultatów projektu
- Zarządzanie finansami w projekcie mobilności – rozliczenie projektu
- Oferta programu Erasmus+

Prezentacje ze szkoleń dla beneficjentów rozpoczynających realizacje projektów POKL "Mobilność instytucjonalna"

- Kontraktowanie
- Umowa finansowa i aneksowanie
- Umowy o staż/szkolenie i raportowanie
- Polityki horyzontalne w projektach
- Zarządzanie projektem
- PEFS - Instrukcja
- Zarządzanie finansami w projekcie


Procedura odwoławcza

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji uprzejmie informuje, że w przypadku pojawienia się nowych okoliczności, które mogły mieć wpływ na  proces selekcji, Wnioskodawcom składającym wnioski o dofinansowanie w projekcie systemowym "Zagraniczna mobilność szkolnej kadry edukacyjnej w ramach projektów instytucjonalnych" w Konkursie 2013  przysługuje możliwość złożenia odwołania, zgodnie z procedurą odwoławczą stosowaną w Programie LLP (Lifelong Learning Programme) dostępną pod adresem http://llp.org.pl/doc/Procedura_odwolawcza.pdf.

Odwołanie  należy skierować do Zarządu Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji i dostarczyć w terminie 7 dni od daty otrzymania decyzji selekcyjnej Narodowej Agencji (decyduje data wpływu).

 • Koordynator: Anna Dębska
  adebska@frse.org.pl
  Anna Pokrzywnicka
  apokrzywnicka@frse.org.pl
  Monika Franaszek
  mfranaszek@frse.org.pl
  Agata Rogozik
  arogozik@frse.org.pl