Brak obsługi JavaScript

Państwa przeglądarka ma wyłączoną obsługę Java Scriptu bądź go nie obsługuje.

Część funkcjonalności serwisu nie będzie dla Państwa dostępna.

Zalecamy włączenie obsługi Java Scriptu bądź zainstalownie innej przegląrki np.: Fire Fox-a

Za utrudnienia przepraszamy.

Numer projektu: 2013-1-PL1-ESF03-39607

Tytuł projektu: Staże zagraniczne siedleckiej kadry edukacyjnej

Beneficjent: Samorządowe Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli, Siedlce

Termin realizacji: 02.11.2013-31.03.2014 r.

Dodatkowe informacje:

Link do strony internetowej Beneficjenta, zawierającej informacje o projekcie

http://www.scdidn.siedlce.pl/showProjectsUEInformations.html?id=3

Obszar tematyczny:  W projekcie wzięło udział 20 uczestniczek – nauczycielki siedleckich przedszkoli i szkół podstawowych oraz przedstawiciela Samorządowego Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli (SCDIDN) w Siedlcach. Uczestniczki  wyjechały w czasie ferii szkolnych województwa mazowieckiego, tj. w terminie 14.02.2014 – 22.02.2014 i wzięły udział w tygodniowym programie zajęć zagranicznych we Włoszech. Projekt powstał w odpowiedzi na potrzebę stałego rozwoju zawodowego nauczycieli wychowania przedszkolnego i nauczania początkowego (klasy 1-3) oraz potrzebę opanowania przez instytucję beneficjenta trudnej umiejętności organizowania mobilności ponadnarodowej dla kadry edukacyjnej Siedlec. Nauczyciele siedleccy nie otrzymują wystarczającego wsparcia w działaniach na rzecz przygotowania najmłodszych uczniów do funkcjonowania i późniejszej pracy w otwartym, tolerancyjnym społeczeństwie; a SCDIDN nie organizował dotychczas projektów ponadnarodowej mobilności jako formy wsparcia nauczycieli w poszerzaniu kwalifikacji zawodowych. Projekt wpłynął na zmianę tej sytuacji.

Cele projektu:

Celem projektu było zachęcenie uczestniczek do poszerzania kwalifikacji zawodowych i poznawania języków obcych, oraz wsparcie SCDIDN w Siedlcach w przygotowaniach do utworzenia komórki zajmującej się organizacją projektów ponadnarodowej mobilności kadry edukacyjnej.

Prawidłowo zrealizowany projekt przyczynił się do realizacji celu głównego projektu systemowego „Zagraniczna mobilność szkolnej kadry edukacyjnej w ramach projektów systemowych” – zwiększenia liczby wyjazdów szkoleniowych kadry edukacyjnej. Wiedza i doświadczenie pracowników beneficjenta, zdobyte przy realizacji projektu będzie formą wsparcia SCDIDN w tworzeniu profesjonalnych struktur organizowania mobilności ponadnarodowej (pierwszy cel szczegółowy projektu systemowego). Udział w kursie ułatwił uczestniczkom poznanie języka obcego i zmotywował ich do dalszej nauki języków (drugi cel szczegółowy); a także znacząco ułatwił im zdobycie nowych umiejętności zawodowych (trzeci cel szczegółowy projektu systemowego).

ulotka33 • Koordynator: Anna Dębska
  adebska@frse.org.pl
  Anna Pokrzywnicka
  apokrzywnicka@frse.org.pl
  Monika Franaszek
  mfranaszek@frse.org.pl
  Agata Rogozik
  arogozik@frse.org.pl