Brak obsługi JavaScript

Państwa przeglądarka ma wyłączoną obsługę Java Scriptu bądź go nie obsługuje.

Część funkcjonalności serwisu nie będzie dla Państwa dostępna.

Zalecamy włączenie obsługi Java Scriptu bądź zainstalownie innej przegląrki np.: Fire Fox-a

Za utrudnienia przepraszamy.

23 maja 2014

Zapraszamy na kolejne szkolenie z zarządzania dla beneficjentów realizujących projekty POKL "Zagraniczna mobilność szkolnej kadry edukacyjnej w ramach projektów instytucjonalnych"

23 maja 2014r. w godzinach 10.30-17.00 odbędzie się kolejne szkolenie dla beneficjentów, którzy realizują projekty POKL "Mobilność instytucjonalna". Miejsce szkolenia: Biblioteka Publiczna m. st. Warszawy, ul. Koszykowa 26/28

Szkolenie przybierze formę warsztatów oraz wykładów prowadzonych przez członków zespołu projektu ESF03 i pracowników FRSE. Część warsztatowa dotyczyć będzie tworzenia dokumentów Europass oraz raportowania w systemie Mobility Tool, kolejna część szkolenia będzie dotyczyć zarządzania projektami, ewaluacji, upowszechniania i wdrażania rezultatów projektów, zarządzania finansami, oferty programu Erasmus +.

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z programem szkolenia.

Program szkolenia 23 maja 2014r.

Rejestracja na szkolenie


14 kwietnia 2014r.

Szkolenie dla beneficjentów realizujących projekty POKL "Zagraniczna mobilność szkolnej kadry edukacyjnej w ramach projektów instytucjonalnych"

Już 14 kwietnia 2014r. w godzinach 10.30-17.00 odbędzie się szkolenie dla beneficjentów, którzy realizują projekty POKL "Mobilność instytucjonalna". Miejscem szkolenia: Biblioteka Publiczna m. st. Warszawy, ul. Kosztykowa 26/28.Szkolenie przybierze formę warszatatów oraz wykładów prowadzonych przez członków zespołu projektu ESF03 i pracowników FRSE. Cześć warszatatowa dotyczyć będzie tworzenia dokumentów Europass oraz raportowania w systemie Mobility Tool, kolejana część szkolenia będzie dotyczyć zarządznia projektami, ewaluacji, upowszechniania i wdrażania rezultatów projektów, zarządzania finansami, oferty programu Erasmus +. Prezentacje ze szkoleń znajdą Państwo w zakładce Dokumenty.
Serdecznie zapraszmy do zapoznania się z programem szkolenia.
Program szkolenia 14.04.2014r.


Wyniki konkursu – III runda selekcyjna konkursu 2013 w projekcie systemowym  „Zagraniczna mobilność szkolnej kadry edukacyjnej w ramach projektów instytucjonalnych”

W III rundzie selekcyjnej konkursu  2013 do Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji wpłynęło 137  wniosków na projekty mobilności instytucjonalnych.
Zapraszamy do zapoznania się z wynikami konkursu.
Lista projektów zatwierdzonych
Lista rezerwowa
Lista wniosków odrzuconych formalnie

Przedstawicieli instytucji, których projekty otrzymały dofinansowanie zapraszamy na szkolenie poświęcone zarządzaniu projektami, które odbędzie się 11 lutego 2014 r. w siedzibie Biblioteki Publicznej m.st. Warszawy, ul. Koszykowa 26/28, w godzinach 10.30 – 15.30.Informacja o sposobie rejestracji na spotkanie zostanie przesłana na adres mailowy osoby kontaktowej podany we wniosku.
Program spotkania

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji - Narodowa Agencja Programu "Uczenie się przez całe życie" uprzejmie informuje, że w przypadku pojawienia się nowych okoliczności, które mogły mieć wpływ na proces selekcji, wnioskodawcom w Konkursie 2013 przysługuje możliwość złożenia odwołania, zgodnie z procedurą odwoławczą dostępną pod adresem www.llp.org.pl.


Wyniki konkursu – II runda selekcyjna konkursu 2013 w projekcie systemowym  "Zagraniczna mobilność szkolnej kadry edukacyjnej w ramach projektów instytucjonalnych”

W II rundzie selekcyjnej konkursu  2013 do Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji wpłynęło 71  wniosków na projekty mobilności instytucjonalnych.
Zapraszamy do zapoznania się z wynikami konkursu.

Przedstawicieli instytucji, których projekty otrzymały dofinansowanie zapraszamy na szkolenie poświęcone zarządzaniu projektami, które odbędzie się 11 września 2013 w siedzibie Biblioteki Publicznej m.st. Warszawy, ul. Koszykowa 26/28, w godzinach 10.30 – 15.30.
Program spotkania


Wyniki I rundy selekcyjnej konkursu 2013 w projekcie systemowym  „Zagraniczna mobilność szkolnej kadry edukacyjnej w ramach projektów instytucjonalnych”

W I rundzie selekcyjnej konkursu  2013 do Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji wpłynęło 25  wniosków na projekty mobilności instytucjonalnych.
Zapraszamy do zapoznania się z wynikami konkursu.

Przedstawicieli instytucji, których projekty mobilności otrzymały dofinansowanie zapraszamy na szkolenie poświęcone zarządzaniu projektami, które odbędzie się 26 czerwca 2013 w siedzibie Biblioteki Publicznej m.st. Warszawy, ul. Koszykowa 26/28, w godzinach 10.30 – 15.30
program spotkania


"Dni otwarte" dla przyszłych beneficjentów projektu VETPRO_COM

20 i 24 czerwca organizujemy w siedzibie FRSE "Dni otwarte" dla wszystkich zainteresowanych złożeniem wniosków o dofinansowanie w ramach projektu VETPRO_COM. Zapraszamy na indywidualne konsultacje wszystkie osoby, które mają wątpliwości związane z wypełnieniem formularza aplikacyjnego.
Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres e-mail: mfranaszek@frse.org.pl do dnia 18 czerwca 2013.


Warsztaty dla przyszłych beneficjentów projektu VETPRO_COM

W maju i czerwcu 2013 odbędą się spotkania warsztatowe dla przyszłych beneficjentów projektu systemowego "Zagraniczna mobilność szkolnej kadry edukacyjnej w ramach projektów instytucjonalnych".Szczegóły w zakładce "Wydarzenia".


Konkurs na ekspertów oceniających wnioski o dofinansowanie

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji ogłosiła i rozstrzygnęła konkurs na ekspertów oceniających wnioski o dofinansowanie w projekcie systemowym „Zagraniczna mobilność szkolnej kadry edukacyjnej w ramach projektów instytucjonalnych” finansowanym ze środków EFS w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Do konkursu mogli przystąpić specjaliści w dziedzinie edukacji szkolnej (m.in. pedagodzy, doradcy metodyczni, szkoleniowcy, wizytatorzy, edukatorzy, pracownicy administracji publicznej zajmujący się edukacją, eksperci programów europejskich, ewaluatorzy).
Aby wziąć udział w konkursie należało zapoznać się z Kryteriami wyboru ekspertów  oraz przesłać Formularz zgłoszeniowy wraz z wymaganą dokumentacją pocztą tradycyjną lub dostarczyć osobiście na adres Fundacji w terminie do 12 kwietnia 2013 roku.


Konferencja

Najbliższa konferencja promująca trzy projekty systemowe realizowane przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji na zasadach programu "Uczenie się przez całeżycie", współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty) odbędzie się 4 marca 2013 roku w Tarnowie.
Szczegóły w zakładce "Wydarzenia"


Spotkania informacyjne

Wkrótce na stronie internetowej znajda Państwo informacje o zbliżających się wydarzeniach.


Materiały informacyjne

Zapraszamy do zapoznania się z naszą nową ulotką informacyjną projektu Zagraniczna mobilność szkolnej kadry edukacyjnej w ramach projektów instytucjonalnych:

okladka_ulotka_POKL • Koordynator: Anna Dębska
  adebska@frse.org.pl
  Anna Pokrzywnicka
  apokrzywnicka@frse.org.pl
  Monika Franaszek
  mfranaszek@frse.org.pl
  Agata Rogozik
  arogozik@frse.org.pl