Brak obsługi JavaScript

Państwa przeglądarka ma wyłączoną obsługę Java Scriptu bądź go nie obsługuje.

Część funkcjonalności serwisu nie będzie dla Państwa dostępna.

Zalecamy włączenie obsługi Java Scriptu bądź zainstalownie innej przegląrki np.: Fire Fox-a

Za utrudnienia przepraszamy.

1. INFORMACJE DOTYCZĄCE FORMULARZA RAPORTU KOŃCOWEGO

Link internetowy do raportu końcowego (eForm) będzie przesyłany każdemu uczestnikowi projektu indywidualnie drogą mailową, na adres podany w formularzu wniosku.

Począwszy od 15 stycznia 2013 roku aby pobrać raport z serwera Komisji uczestnik projektu w pierwszym kroku rejestruje się w systemie uwierzytelniania użytkowników ECAS European Commission Authentication System.

Uwaga: adres e-mail zarejestrowany w ECAS musi być zgodny z adresem podanym w formularzu wniosku

Następnie uczestnik projektu sprawdza poprawność danych raportu, w przypadku błędów prosi Fundację Rozwoju Systemu Edukacji o powtórne wygenerowanie zbioru *.pdf z danymi. Raport powinien być wypełniany lokalnie na dysku komputera uczestnika projektu . Przy wypełnianiu pól, kontroli wpisów i wysyłce obowiązują reguły stosowane do formularza wniosku. W przypadku raportu potwierdzenie wysyłki jest integralną częścią formularza. Poprawnie wypełniony eform - raport powinien być zachowany do przyszłego użytku. Wydrukowany i podpisany egzemplarz raportu wysyłany jest na adres:

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
ESF02 - Zagraniczna mobilność szkolnej kadry edukacyjnej w ramach projektów indywidualnych
ul. Mokotowska 43
00-551 Warszawa
Z dopiskiem „Raport końcowy”

2. Wytyczne do raportów końcowych projektów finansowanych z EFS w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, realizowanych na zasadach Programu „Uczenie się przez całe życie” na lata 2012 i 2013

3. FAQ - odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące rozliczenia finansowego działań w ramach projektu „Zagraniczna mobilność szkolnej kadry edukacyjnej w ramach projektów indywidualnych”

4. Stawki utrzymania w rundzie selekcyjnej w 2012 r.

5. Stawki utrzymania w rundach selekcyjnych w 2013 r.

6. Wytyczne dotyczące oznaczania projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki