Brak obsługi JavaScript

Państwa przeglądarka ma wyłączoną obsługę Java Scriptu bądź go nie obsługuje.

Część funkcjonalności serwisu nie będzie dla Państwa dostępna.

Zalecamy włączenie obsługi Java Scriptu bądź zainstalownie innej przegląrki np.: Fire Fox-a

Za utrudnienia przepraszamy.

Indywidualna mobilność szkolnej kadry edukacyjnej

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji jest beneficjentem systemowym projektu pt: „Zagraniczna mobilność szkolnej kadry edukacyjnej w ramach projektów indywidualnych” realizowanego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.3 Poprawa jakości kształcenia, Poddziałanie, 3.3.1 Efektywny system kształcenia i doskonalenia nauczycieli – projekty systemowe. 

Celem projektu „Zagraniczna mobilność szkolnej kadry edukacyjnej w ramach projektów indywidualnych” jest podniesienie kompetencji 1534 nauczycieli poprzez dofinansowanie udziału w zagranicznych kursach na zasadach akcji Comenius - Mobilność szkolnej kadry edukacyjnej realizowanej w ramach programu Komisji Europejskiej „Uczenie się przez całe życie” (szczegółowe informacje na stronie www.comenius.org.pl, w zakładce „Mobilność szkolnej kadry edukacyjnej”). Dofinansowanie otrzymają projekty z list rezerwowych konkursów wniosków – akcji Comenius-Mobilność szkolnej kadry edukacyjnej.

Cel główny projektu systemowego: podniesienie kompetencji 1534 nauczycieli poprzez dofinansowanie 1534 mobilności z listy rezerwowej do końca 2014 roku.

Cele szczegółowe projektu systemowego: osiągnąć znaczny wpływ szkoleń na znajomość języków obcych uczestników; osiągnąć znaczny wpływ szkoleń na znajomość przedmiotów nauczanych przez uczestników.

Rekrutacja uczestników odbywa się poprzez konkursy wniosków Comenius-Mobilność szkolnej kadry edukacyjnej realizowanej w ramach programu Komisji Europejskiej „Uczenie się przez całe życie”. W okresie realizacji projektu przewidziane są 4 rundy selekcyjne, w których można składać wnioski o dofinansowanie:
- 17 września 2012 r. (wyjazdy na kursy od 1 stycznia do 30 kwietnia 2013 r.)
- 16 stycznia 2013 r. (wyjazdy na kursy od 1 maja do 31 sierpnia 2013 r.)
- 30 kwietnia 2013 r. (wyjazdy na kursy od 1 września do 31 grudnia 2013 r.)
- 17 września 2013 r. (wyjazdy na kursy od 1 stycznia do 30 kwietnia 2014 r.)

Uczestnicy projektu mogą uzyskać dofinansowanie na udział w następujących typach mobilności:
- kursy szkoleniowe (czas trwania od 5 dni do 6 tygodni)
- konferencje i seminaria (krótsze formy doskonalenia, od 1 dnia roboczego)
- job-shadowing/work placement (jest to rodzaj praktyki zawodowej odbywanej w instytucji oświatowej polegającej na poznawaniu pracy na danym stanowisku poprzez obserwację zadań wykonywanych przez pracujące tam osoby. Maksymalny czas trwania 6 tygodni).

Szczegółowe informacje nt. zasad wnioskowania znajdują się na stronie www.comenius.org.pl, w zakładce „Mobilność szkolnej kadry edukacyjnej”.

Dofinansowanie jest przyznawane w PLN (kwoty w EUR zostaną przeliczone wg kursu z dnia ogłoszenia Zaproszenia do składania wniosków w ramach programu Comenius) i również w tej walucie odbywa się rozliczenie projektu. Przed mobilnością uczestnicy projektu otrzymują 70% dofinansowania; pozostała część jest przekazywana uczestnikom projektu po przesłaniu raportu końcowego i zaakceptowaniu rozliczenia przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji.