Brak obsługi JavaScript

Państwa przeglądarka ma wyłączoną obsługę Java Scriptu bądź go nie obsługuje.

Część funkcjonalności serwisu nie będzie dla Państwa dostępna.

Zalecamy włączenie obsługi Java Scriptu bądź zainstalownie innej przegląrki np.: Fire Fox-a

Za utrudnienia przepraszamy.

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji serdecznie zaprasza do udziału w konkursie na ekspertów oceniających projekty edukacyjne w projekcie systemowym „Zagraniczna mobilność szkolnej kadry edukacyjnej w ramach projektów instytucjonalnych” finansowanym ze środków EFS w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Do konkursu mogą przystąpić specjaliści w dziedzinie edukacji szkolnej (m.in. pedagodzy, doradcy metodyczni, szkoleniowcy, wizytatorzy, edukatorzy, pracownicy administracji publicznej zajmujący się edukacją, eksperci programów europejskich, ewaluatorzy).

Aby wziąć udział w konkursie należy:
- zapoznać się z Kryteriami wyboru ekspertów
- przesłać Formularz zgłoszeniowy wraz z wymaganą dokumentacją pocztą tradycyjną lub dostarczyć osobiście do 12 kwietnia 2013 r. włącznie (decyduje data wpływu do FRSE) na adres:

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
ul. Mokotowska 43
00-551 Warszawa
z dopiskiem „Zagraniczna mobilność szkolnej kadry edukacyjnej w ramach proj. instytucjonalnych – Ekspert”

Jednocześnie informujemy, że skontaktujemy się jedynie z wybranymi osobami najpóźniej do dnia 22 kwietnia 2013 r. Spotkanie z wybranymi ekspertami w celu omówienia zasad oceny i przekazania wniosków odbędzie się dnia 25 kwietnia 2013 r. Nadesłanej dokumentacji nie zwracamy. Pytania dotyczące konkursu prosimy przesyłać na adres: apokrzywnicka@frse.org.pl

Konferencja w Tarnowie otwierająca 3 projekty POKL

Ponad stu przedstawicieli instytucji edukacyjnych, dyrektorów szkół oraz nauczycieli z województwa małopolskiego wzięło udział w konferencji „Zagraniczna mobilność nauczycieli i uczniów kluczem do podniesienia jakości w edukacji”, która odbyła się 4 marca w Tarnowie. Głównym celem wydarzenia była promocja projektów systemowych POKL realizowanych przez FRSE.Konferencję otworzyli Urszula Augustyn, posłanka na Sejm RP i z-ca przewodniczącego sejmowej Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży oraz członek rady FRSE, Krystyna Latała, wiceprezydent Tarnowa oraz Tomasz Bratek, zastępca dyrektora generalnego FRSE.

Podczas konferencji o potrzebie realizacji projektów mobilności w polskich szkołach przekonywali dr Jerzy Lackowski, dyrektor Studium Pedagogicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego, oraz dr Małgorzata Pamuła-Behrens, kierownik pracowni dydaktyki w Instytucie Neofilologii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie.Natomiast Beata Stępień, dyrektor Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi w Raciborzu, oraz Ludwik Chruściel, dyrektor Zespołu Szkół Budowlanych z Tarnowa, zaprezentowali praktyczny aspekt szkoleniowych wyjazdów zagranicznych, a także korzyści, jakie te wyjazdy przynoszą dla nauczycieli i uczniów.Podczas konferencji pracownicy zespołów projektów systemowych realizowanych przez FRSE, przybliżyli cele i warunki uczestnictwa w projektach oraz odpowiadali na liczne pytania uczestników konferencji.

Program konferencji

Zdjęcia ze spotkania


Spotkania informacyjne

Wkrótce na stronie pojawią się informacje o nadchodzących spotkaniach informacyjnych.


Materiały informacyjne

Zapraszamy do zapoznania się z naszą nową ulotką informacyjną projektu Zagraniczna mobilność szkolnej kadry edukacyjnej w ramach projektów instytucjonalnych:

okladka_ulotka_POKL