Brak obsługi JavaScript

Państwa przeglądarka ma wyłączoną obsługę Java Scriptu bądź go nie obsługuje.

Część funkcjonalności serwisu nie będzie dla Państwa dostępna.

Zalecamy włączenie obsługi Java Scriptu bądź zainstalownie innej przegląrki np.: Fire Fox-a

Za utrudnienia przepraszamy.

Konferencja podsumowująca realizację projektów systemowych w latach 2012-2015 pt. "ZAGRANICZNA MOBILNOŚĆ NAUCZYCIELI I UCZNIÓW KLUCZEM DO PODNIESIENIA JAKOŚCI W EDUKACJI"

19 czerwca 2015 r. w sali konferencyjnej hotelu Novotel przy ulicy Marszałkowskiej 94/98 w Warszawie odbędzie się konferencja podsumowująca realizację projektów systemowych administrowanych w latach 2012-2015 przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji „Zagraniczna mobilność nauczycieli i uczniów kluczem do podniesienia jakości w edukacji.”

W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty, Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji realizowała następujące projekty:

Projekty wspierały profesjonalny rozwój zawodowy uczestników poprzez dofinansowanie zagranicznych wyjazdów szkoleniowych. Udział w projekcie umożliwił instytucjom wysyłającym wprowadzenie nowych rozwiązań poznanych w trakcie mobilności. Ważnym elementem przedsięwzięć podejmowanych przez poszczególne instytucje okazało się też szkolenie językowe odbywające się przed wyjazdem, z którego chętnie korzystali uczestnicy mobilności zagranicznej.

Projekt systemowy bazował na zasadach programu Uczenie się przez całe życie z wykorzystaniem wieloletnich doświadczeń zebranych w trakcie realizacji programów Leonardo da Vinci i Comenius. Dzięki środkom przyznanym z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pojawiła się dodatkowa oferta dla nauczycieli i kadry edukacyjnej: możliwe stało się odbycie stażu lub szkolenia za granicą. Wśród różnorodnych form doskonalenia zawodowego dostępnych dla uczestników projektu największą popularnością cieszyły się dwa typy szkoleń: wizyty studyjne w regionach współpracujących z polskimi instytucjami i hospitacje lekcji w partnerskich szkołach.

Podczas konferencji zastanowimy się nad tym, jaki wpływ mają wyjazdy szkoleniowe uczniów i kadry edukacyjnej na poprawę jakości systemu edukacji i przedstawimy najlepsze przykłady dobrej praktyki. Ważnym punktem konferencji będzie debata „Jak korzystać z doświadczeń osób odbywających szkolenia i staże zagraniczne?” w której wezmą udział eksperci związani z edukacją oraz beneficjenci Europejskiego Funduszu Społecznego.

Szczegółowy program konferencji jest dostępny w zakładce Program

Formularz rejestracyjny dostępny pod linkiem - prosimy o rejestrowanie się do dnia 18 czerwca br.

 

Konferencja otwierająca

Dnia 4 marca 2013 roku w Tarnowie odbyła się konferencja promująca promująca trzy projekty systemowe realizowane przez Fundacje Rozwoju Systemu Edukacji, współfinansowane przez Unię Europejska w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego (ProgramOperacyjny Kapitał Ludzki):

1.   Staże i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących zawodowo.
2.   Zagraniczna mobilność szkolnej kadry edukacyjnej w ramach projektów indywidualnych.
3.   Zagraniczna mobilność szkolnej kadry edukacyjnej w ramach projektów instytucjonalnych.„Zagraniczna mobilność nauczycieli i uczniów kluczem do podniesienia jakości w edukacji"

Celem organizowanej konferencji było przedstawienie możliwości uczestnictwa w zagranicznej mobilności w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz programów europejskich –„Uczenie się przez cale życie” Comenius, Leonardo da Vinci pod kątem  korzyści z nich wynikających zarówno dla uczestników, jak i szkół/instytucji, które reprezentują.

Podczas konferencji zostały przedstawione założenia 3 projektów systemowych, realizowanych przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji, współfinansowanych przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z konferencji.

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z konferencji.

Zdjęcia za  www.tarnow.pl/pol/Galeria/Galeria-Edukacja-i-Nauka